Arhiva tag-ul pentru: mijloace fixe

Gestiune obiecte de inventar în Dynamics NAV (Navision)

Gestiune obiecte de inventar în Dynamics NAV (Navision)

Obiectele de inventar sunt bunuri ce sunt considerate a fi utilizate pe o perioadă scurtă de timp (sub un an de zile), iar cheltuiala cu ele este recunoscută în contabilitate integral, la data dării în folosință. Pentru a fi recunoscute ca obiecte de inventar, aceste bunuri nu trebuie să depășească o anumită valoare, altfel ele trebuie încadrate ca mijloace fixe. Asta face ca diferența dintre obiecte de inventar și mijloace fixe să fie una mai degrabă arbitrară – legată de voința legiuitorului și nu de natura propriu-zisă a bunurilor.

În sistemul ERP Dynamics NAV obiectele de inventar pot fi evidențiate fie în nomenclatorul de articole, fie în cel de mijloace fixe. Considerăm că a doua opțiune aduce mai multe beneficii, fiindcă nomenclatorul de articole e mult mai frecvent utilizat și nu are rost să-l încărcați inutil cu niște articole care nu fac obiectul unor tranzacții repetate. Citește mai mult

Calcul amortizare mijloace fixe pe dimensiuni în Dynamics NAV (Navision)

Calcul amortizare mijloace fixe pe dimensiuni în Dynamics NAV (Navision)

Cheltuielile cu amortizarea pot constitui o parte semnificativă a cheltuielilor dintr-o companie și de aceea există interesul ca ele să fie asociate direct unor departamente, procese sau produse, în scopul de a realiza o urmărire detaliată a profitabilității. Pentru aceasta, în sistemul ERP Dynamics NAV se utilizează dimensiunile, care sunt tipuri de informații definibile de către utilizatori și care se pot asocia tranzacțiilor. Ele mai sunt cunoscute și sub denumirea de centre de cost. Citește mai mult

Amortizare pe dimensiuni prin chei de alocare în Dynamics NAV (Navision)

Amortizare pe dimensiuni prin chei de alocare în Dynamics NAV (Navision)

Sistemul ERP Dynamics NAV permite calculul amortizării pe dimensiuni (centre de cost) prin asignarea pe fiecare fișă de mijloc fix a uneia sau mai multor dimensiuni, care apoi sunt asociate tranzacțiilor în care este implicat mijlocul fix, inclusiv amortizarea. Un astfel de scenariu de configurare pornește de la premisa că întreaga amortizare a mijlocului fix va putea fi alocată unei singure valori de dimensiune (centru de cost). Am detaliat modul acesta de calcul în articolul  Calcul amortizare mijloace fixe pe dimensiuni în Dynamics NAV

Există însă situații când același mijloc fix sau aceeași grupă de mijloace fixe deservește mai multe centre de cost și, prin urmare, cheltuiala cu amortizarea ar trebuie împărțită pe aceste centre de cost, adică pe dimensiuni. Să luăm un exemplu concret. Avem, de pildă un parc de autovehicule care este folosit de mai multe departamente, funcție de necesități, și prin urmare nu putem aloca cheltuiala unui autovehicul specific pentru un anumit departament. În cazul a acesta, pentru a se putea totuși repartiza cheltuiala pe departament, se instituie niște chei de alocare, niște estimări ale utilizării parcului de autovehicule pe fiecare departament. Citește mai mult

Multiplicare fișe mijloc fix în Dynamics NAV (Navision)

Multiplicare fișe mijloc fix în Dynamics NAV (Navision)

Sistemul ERP Dynamics NAV asigură o gestiune completă a mijloacelor fixe prin intermediul modului său de ”Mijloace fixe”. În acest scop, este necesar ca pentru fiecare mijloc fix să se creeze în sistem o fișă de mijloc fix. Există însă situații când se achiziționează, printr-un singur document de cumpărare, mai multe mijloace fixe de același fel, ceea ce înseamnă că  trebuie create mai multe fișe de mijloc fix, identice  ca informație. Citește mai mult

Calcul amortizare extracontabilă în Dynamics NAV (Navision)

Calcul amortizare extracontabilă în Dynamics NAV (Navision)

În sistemul ERP Dynamics NAV e posibil ca pentru mijloacele fixe să se calculeze mai multe tipuri de  amortizare, dintre care una este integrată cu contabilitatea, celelalte calculându-se extracontabil. Această funcționalitate poate avea relevanță pentru companii, unul din motive fiind acela că autoritățile fiscale reglementează cuantumul cheltuielilor cu amortizarea deductibile fiscal, prin stabilirea unui normativ cu durate normale de funcționare pentru diverse tipuri de mijloace fixe.

În aceste condiții, unele companii pot alege să calculeze o amortizare conform reglementărilor fiscale, pentru a determina cuantumul cheltuielilor deductibile, și una  care să fie mai adecvată necesităților de raportare interne. Citește mai mult

Calcul amortizare mijloace fixe în Dynamics NAV (Navision)

Calcul amortizare mijloace fixe în Dynamics NAV (Navision)

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) dispune de un modul dedicat pentru gestionarea mijloacelor fixe, modul care este integrat cu contabilitatea și care permite realizarea tuturor operațiunilor legate de mijloace fixe: definire, achiziție, vânzare și casare, urmărire mentenanță și, desigur, calculul amortizării. Dacă vreți să citiți o prezentare generală a modului de mijloace fixe, vă recomandăm articolul Dynamics NAV – Modulul Mijloace Fixe

Pentru calculul amortizării  în Dynamics NAV se utilizează o procedură  care, în baza unor informații introduse de către utilizator, generează linii de jurnal contabil cu amortizarea pentru fiecare mijloc fix în parte. Liniile de jurnal sunt verificate de către utilizator, iar apoi înregistrate în contabilitate. Citește mai mult

Definire și achiziție mijloace fixe în Dynamics NAV (Navision)

Definire și achiziție mijloace fixe în Dynamics NAV (Navision)

Mijloace fixe sunt active cu o existență durabilă care participă la desfășurarea mai multor cicluri de producție și își transmit valoarea economică – prin intermediul amortizării. Mijloacele fixe au de obicei o valoare ridicată, iar evidența lor și calculul amortizării se fac în Dynamics NAV (Navision) în cadrul unui modul dedicat, Modulul de Mijloace Fixe. Despre funcționalitățile oferite de acest modul am tratat pe larg în articolul: Dynamics NAV (Navision) – Modulul Mijloace Fixe.

În articolul de față ne propunem să detaliem modul în care se creează un mijloc fix nou, precum și intrarea lui în gestiune (achiziția). Citește mai mult

Vânzarea și casarea mijloacelor fixe în Dynamics NAV (Navision)

Vânzarea și casarea mijloacelor fixe în Dynamics NAV (Navision)

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) oferă utilizatorilor săi, prin intermediul unui modul dedicat de mjloace fixe, posibilitatea de a efectua integrat cu contabilitatea orice tip de operațiune specifică mijloacelor fixe: achiziție, amortizare, mentenanță, apreciere/depreciere, bugetare etc.

În articolul de față ne-am propus să tratăm în detaliu două operațiuni: vânzarea și casarea. Pentru detalii privind Modulul de Mijloace Fixe din Dynamics NAV puteți consulta articolul:  Dynamics NAV (Navision) – Modulul Mijloace Fixe Citește mai mult

Urmărire cheltuieli reparații și întreținere mijloace fixe

Urmărire cheltuieli reparații și întreținere mijloace fixe

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision), prin intermediul modului său de Mijloace Fixe, asigură o urmărire completă a operațiunilor legate de un mijloc fix: achiziție, amortizare, casare, creștere sau diminuare de valoare etc. Am făcut deja o prezentare generală a principalelor funcționalități ale modului în cadrul articolulului Dynamics NAV (Navision) – Modulul Mijloace Fixe. Citește mai mult

Dynamics Nav (Navision) – Modulul Mijloace Fixe

Dynamics NAV (Navision) oferă funcționalități avansate privind gestiunea mijloacelor fixe, în cadrul unui modul dedicat, integrat cu contabilitatea.

Vom prezenta câteva din caracteristicile acestui modul, pentru a vă oferi o imagine cât mai clară vizavi de capabilitățile sale. Citește mai mult