Articole

Calcul amortizare extracontabilă în Dynamics NAV (Navision)

Calcul amortizare extracontabilă în Dynamics NAV (Navision)

În sistemul ERP Dynamics NAV e posibil ca pentru mijloacele fixe să se calculeze mai multe tipuri de  amortizare, dintre care una este integrată cu contabilitatea, celelalte calculându-se extracontabil. Această funcționalitate poate avea relevanță pentru companii, unul din motive fiind acela că autoritățile fiscale reglementează cuantumul cheltuielilor cu amortizarea deductibile fiscal, prin stabilirea unui normativ cu durate normale de funcționare pentru diverse tipuri de mijloace fixe.

În aceste condiții, unele companii pot alege să calculeze o amortizare conform reglementărilor fiscale, pentru a determina cuantumul cheltuielilor deductibile, și una  care să fie mai adecvată necesităților de raportare interne. Citește mai mult

Calcul amortizare mijloace fixe în Dynamics NAV (Navision)

Calcul amortizare mijloace fixe în Dynamics NAV (Navision)

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) dispune de un modul dedicat pentru gestionarea mijloacelor fixe, modul care este integrat cu contabilitatea și care permite realizarea tuturor operațiunilor legate de mijloace fixe: definire, achiziție, vânzare și casare, urmărire mentenanță și, desigur, calculul amortizării. Dacă vreți să citiți o prezentare generală a modului de mijloace fixe, vă recomandăm articolul Dynamics NAV – Modulul Mijloace Fixe

Pentru calculul amortizării  în Dynamics NAV se utilizează o procedură  care, în baza unor informații introduse de către utilizator, generează linii de jurnal contabil cu amortizarea pentru fiecare mijloc fix în parte. Liniile de jurnal sunt verificate de către utilizator, iar apoi înregistrate în contabilitate. Citește mai mult

Definire și achiziție mijloace fixe în Dynamics NAV (Navision)

Definire și achiziție mijloace fixe în Dynamics NAV (Navision)

Mijloace fixe sunt active cu o existență durabilă care participă la desfășurarea mai multor cicluri de producție și își transmit valoarea economică – prin intermediul amortizării. Mijloacele fixe au de obicei o valoare ridicată, iar evidența lor și calculul amortizării se fac în Dynamics NAV (Navision) în cadrul unui modul dedicat, Modulul de Mijloace Fixe. Despre funcționalitățile oferite de acest modul am tratat pe larg în articolul: Dynamics NAV (Navision) – Modulul Mijloace Fixe.

În articolul de față ne propunem să detaliem modul în care se creează un mijloc fix nou, precum și intrarea lui în gestiune (achiziția). Citește mai mult

Vânzarea și casarea mijloacelor fixe în Dynamics NAV (Navision)

Vânzarea și casarea mijloacelor fixe în Dynamics NAV (Navision)

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) oferă utilizatorilor săi, prin intermediul unui modul dedicat de mjloace fixe, posibilitatea de a efectua integrat cu contabilitatea orice tip de operațiune specifică mijloacelor fixe: achiziție, amortizare, mentenanță, apreciere/depreciere, bugetare etc.

În articolul de față ne-am propus să tratăm în detaliu două operațiuni: vânzarea și casarea. Pentru detalii privind Modulul de Mijloace Fixe din Dynamics NAV puteți consulta articolul:  Dynamics NAV (Navision) – Modulul Mijloace Fixe Citește mai mult

Urmărire cheltuieli reparații și întreținere mijloace fixe

Urmărire cheltuieli reparații și întreținere mijloace fixe

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision), prin intermediul modului său de Mijloace Fixe, asigură o urmărire completă a operațiunilor legate de un mijloc fix: achiziție, amortizare, casare, creștere sau diminuare de valoare etc. Am făcut deja o prezentare generală a principalelor funcționalități ale modului în cadrul articolulului Dynamics NAV (Navision) – Modulul Mijloace Fixe. Citește mai mult

Dynamics Nav (Navision) – Modulul Mijloace Fixe

Dynamics NAV (Navision) oferă funcționalități avansate privind gestiunea mijloacelor fixe, în cadrul unui modul dedicat, integrat cu contabilitatea.

Vom prezenta câteva din caracteristicile acestui modul, pentru a vă oferi o imagine cât mai clară vizavi de capabilitățile sale. Citește mai mult