Articole

Dynamics NAV (Navision) – Definire serii de numere document pe loturi contabile

Dynamics NAV (Navision) – Definire serii de numere document pe loturi contabile

În sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV seriile numerice sunt folosite pentru asignarea unor coduri unice  nomenclatoarelor (articole, furnizori, clienți etc.) și documentelor (comenzi, facturi, recepții etc.). Definirea acestor serii numerice se realizează în cadrul procesului de  implementare, iar fiecare modul din Dynamics NAV are o tabelă de parametrizări unde se specifică și seriile numerice ce se folosesc pentru operarea în modulul respectiv.

Pe lângă aceasta însă, utilizatorii pot să folosească aceste serii numerice și pentru a genera automat numere de documente atunci când operează din jurnale, scurtând timpul de lucru și asigurând și o trasabilitate mai bună a tranzacțiilor. O situație potrivită pentru un astfel de scenariu e aceea când se operează note contabile diverse în jurnalele contabile. Citește mai mult

Metode de cost în Dynamics NAV (Navision)

Metode de cost în Dynamics NAV (Navision)

Metodele de cost reprezintă modalități de recunoaștere a costurilor stocurilor la descărcarea acestora din gestiune. Metodele de cost au un impact direct asupra determinării profitului impozabil al companiilor și de aceea ele sunt supuse reglementării de către autoritățile fiscale din fiecare țară. Asta înseamnă că, chiar dacă tehnic vorbind un sistem ERP poate asigura utilizarea mai multor metode de cost, metodele de cost pe care le puteți alege sunt limitate de legislația în vigoare.

În Dynamics NAV metoda de cost se poate determina la nivelul fiecărui articol, ceea ce conferă flexibilitate în stabilirea lor. De exemplu, o companie poate să-și parametrizeze metoda de cost FIFO pentru materiile prime, iar pentru produsele finite poate stabili metoda standard. Citește mai mult

Dynamics NAV (Navision) – Aplicare plată după înregistrare

Dynamics NAV (Navision) – Aplicare plată după înregistrare

Pentru urmărirea plăților asociate facturilor și determinarea sumelor rămase de plătit la nivel de document, în Dynamics NAV există un mecanism de aplicare, prin care la momentul înregistrării plății se creează o legătură între documentul de plată și factura  care se dorește a fi plătită.

Se poate întâmpla totuși ca, la momentul înregistrării plății, să nu se cunoască exact ce facturi se vor plăti și prin urmare nu  se poate crea legătura. Ea însă poate fi creată ulterior, iar în articolul de față vom arăta cum se poate realiza aplicarea după ce s-a înregistrat plata. Citește mai mult

Vizualizare sume în planul de conturi din Dynamics NAV (Navision)

Vizualizare sume în planul de conturi din Dynamics NAV (Navision)

În sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) nevoile de raportare ale departamentului financiar-contabil sunt acoperite de obicei de un  pachet de localizare, care este oferit de către partenerul care a implementat sistemul. O localizare trebuie să conțină cel puțin câteva rapoarte de bază: balanța de verificare, fișa contului, extrase de cont client/furnizor, registru de casă etc. Pentru  mai multe detalii privind conținutul unei localizări, puteți consulta pachetul de Localizare Kepler.

Aceste  rapoarte sunt considerate indispensabile și nu trebuie să lipsească, fiind considerate rapoarte legale. Totuși, pot exista situații când se pot folosi și unele raportări financiare standard din Dynamics NAV, mai ales când faceți analize ”ad-hoc” ale sumelor din planul de conturi. Citește mai mult

Parametrizare toleranță plată în Dynamics NAV (Navision)

Parametrizare toleranță plată în Dynamics NAV (Navision)

Există situații când plățile pe care le fac clienții unei companii nu coincid întotdeauna ca valoare cu facturile pe care aceștia au dorit să le plătească. Uneori, diferențele rezultă din faptul că aplicațiile financiar-contabile ale clientului și furnizorului diferă ca și capabilitate sau logică de rotunjire, alteori  vorbim pur și simplu de erori umane. În aceste condiții, se întâmplă să rămână ca solduri deschise niște sume nesemnificative ca valoare, dar care apar totuși în extrasele de cont client/furnizor și încarcă inutil raportarea. Citește mai mult

Analize pe dimensiuni (centre de cost) în Dynamics NAV (Navision)

Analize pe dimensiuni (centre de cost) în Dynamics NAV (Navision)

Dimensiunile sunt informații ce pot fi asociate tranzacțiilor în Dynamics NAV și care permit apoi analiza sumelor din contabilitate, realizându-se ceea ce este cunoscut ca contabilitate a costurilor. Dimensiunile se definesc de către fiecare companie, sunt specifice acesteia și pot cuprinde: departamente, produse, agenți de vânzări etc., ceea ce înțelegem noi de obicei prin centre de cost. Citește mai mult

Jurnale Contabile Standard în Dynamics NAV (Navision)

Jurnale Contabile Standard în Dynamics NAV (Navision)

Jurnalele contabile sunt forme dedicate în sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) pentru introducerea operațiunilor specifice departamentului contabilitate: închidere de venituri și cheltuieli, deconturi, salarii etc.

Am tratat în detaliu modul de lucru cu jurnalele contabile, iar celor care vor să se familiarizeze cu acesta le recomandăm articolul Operare jurnale contabile în Dynamics NAV

Atunci când se lucrează în jurnalele contabile informația de pe liniile jurnalelor are un caracter temporar. Odată înregistrată, ea  dispare din jurnale și se transferă în tabelele de evidență (contabilitate, clienți, furnizori, resurse etc.). Citește mai mult

Avansuri de trezorerie în Dynamics NAV (Navision)

Avansuri de trezorerie în Dynamics NAV (Navision)

Avansurile de trezorerie se acordă angajaților pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasarea sau pentru diverse cumpărături. Justificarea cheltuirii lor se face de obicei prin intermediul unui decont, de aceea ele se mai numesc și avansuri spre decontare. La operarea avansurilor de trezorerie e nevoie să se țină o evidență analitică a lor, la nivel de angajat. Soluția contabilă de dezvoltare a unor analitice pe contul  542 ”Avansuri de trezorerie” poate funcționa satisfăcător atunci când acordăm avansuri la 2-3 angajați, dar dacă vorbim de zeci de angajați, cu numeroase avansuri, eventual și în valută, se impune o altă soluție. Citește mai mult

Stornare note contabile în Dynamics NAV (Navision)

Stornare note contabile în Dynamics NAV (Navision)

Operarea într-un sistem ERP a zeci sau poate sute de tranzacții zilnic va produce inevitabil și înregistrarea de tranzacții greșite, care necesită corectare. Din motive de securitate și trasabilitate într-un sistem de tip ERP nu este posibilă ștergerea pur și simplu a unor tranzacții eronate, ci trebuie create tranzacții care să anuleze efectul celor eronate. De pildă, în cazul în care s-au operat din modulele operaționale documente de tip factură, se  vor crea documente  care anulează efectul facturii, așa-numitele facturi în roșu și care în Dynamics NAV (Navision) se numesc note de credit.

Pentru notele contabile generate din ”Jurnale Contabile” corecția se realizează printr-o funcționalitate specială, numită ”Stornare evidență contabilă”, iar în articolul de față vom ilustra modul de lucru cu această funcționalitate. Citește mai mult

Dynamics NAV (Navision) – urmărire plăți pe factură

Dynamics NAV (Navision) – urmărire plăți pe factură

Tranzacțiile comerciale între companii presupun mai întotdeauna plata la scadență a datoriilor, operațiunile cu cash având caracter excepțional. În acest context e necesar ca orice aplicație software care gestionează activitatea comercială a  unei companii să ofere posibilitatea de a corela facturile înregistrate în aplicație cu plățile pentru acestea. În final trebuie să se cunoască care facturi au fost plătite și cât a mai rămas de plată pentru fiecare factură în parte. Citește mai mult