Articole

Definire locații implicite la cumpărare și vânzare în Dynamics NAV (Navision)

Definire locații implicite la cumpărare și vânzare în Dynamics NAV (Navision)

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV oferă companiilor care tranzacționează stocuri posibilitatea de a a gestiona mai multe locații. În general, companiile au un depozit central – cel mai important, și alte depozite mai mici, distribuite în teritoriu. Furnizorii și clienții companiei sunt și ei dispersați în teritoriu și e firesc ca unii dintre ei să lucreze doar cu anumite depozite ale companiei.

Pentru a ușura operarea documentelor de cumpărare și de vânzare, există posibilitatea de a defini în Dynamics NAV (Navision) o politică privind locațiile implicite, la nivel general și la nivel de furnizor sau client. Citește mai mult

Dynamics NAV (Navision) – Definire serii de numere document pe loturi contabile

Dynamics NAV (Navision) – Definire serii de numere document pe loturi contabile

În sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV seriile numerice sunt folosite pentru asignarea unor coduri unice  nomenclatoarelor (articole, furnizori, clienți etc.) și documentelor (comenzi, facturi, recepții etc.). Definirea acestor serii numerice se realizează în cadrul procesului de  implementare, iar fiecare modul din Dynamics NAV are o tabelă de parametrizări unde se specifică și seriile numerice ce se folosesc pentru operarea în modulul respectiv.

Pe lângă aceasta însă, utilizatorii pot să folosească aceste serii numerice și pentru a genera automat numere de documente atunci când operează din jurnale, scurtând timpul de lucru și asigurând și o trasabilitate mai bună a tranzacțiilor. O situație potrivită pentru un astfel de scenariu e aceea când se operează note contabile diverse în jurnalele contabile. Citește mai mult

Servicii Web în Dynamics NAV (Navision)

Servicii Web în Dynamics NAV (Navision)

Sistemele ERP nu pot exista ca niște insule informaționale, ele au nevoie să facă schimb de  date și să se integreze cu diverse alte sisteme informaționale: CRM, platforme de e-Commerce, aplicații ale furnizorilor și clienților, site-uri ale autorităților etc.

Pentru aceasta, în Dynamics NAV (Navision) există serviciile Web. Acestea expun datele și logica de business din Dynamics NAV unor aplicații terțe. Serviciile Web sunt o tehnologie standard, care folosește internetul pentru a realiza comunicarea între diferite aplicații. Prin serviciile web puteți importa cursul de schimb valutar în sistem, sau interoga baze de date oficiale, sau realiza schimburi de documente electronice cu terții. Citește mai mult

Import date în Dynamics NAV (Navision) cu serviciile RapidStart

Import date în Dynamics NAV (Navision) cu serviciile RapidStart

Serviciile RapidStart sunt funcționalități Microsoft Dynamics NAV care asigură importul unor cantități mari de date în sistem, având și mecanisme de verificare a integrității datelor.

Ele sunt folosite de obicei  de către consultanții de implementare în etapa de migrare a datelor, atunci când se importă în Dynamics NAV datele din vechiul sistem informațional. Totuși, ele pot fi folosite cu succes și de către utilizatori, atunci când este nevoie ca să se aducă în Dynamics NAV un volum mare de  date, a căror introducere ar necesita un mare consum de timp. Citește mai mult

Urmărire livrări în Dynamics NAV (Navision)

Urmărire livrări în Dynamics NAV (Navision)

În economia actuală majoritatea companiilor nu mai folosește logistica proprie pentru a livra bunurile vândute, în special când vorbim de vânzare bunurilor online. Iar internetul permite acum ca să putem urmări status-ul fiecărui pachet livrat, prin intermediul platformelor furnizate de către agenții de livrare.

Dynamics NAV (Navision) vine în sprijinul companiilor care livrează bunuri printr-o funcționalitate ce permite definirea agenților de livrare și utilizarea facilităților de urmărire a pachetelor pe care aceștia le furnizează. Vom arăta în acest articol parametrizarea necesară pentru utilizarea funcționalității și cum se realizează urmărirea livrării. Citește mai mult

Utilizare texte extinse în Dynamics NAV (Navision)

Utilizare texte extinse în Dynamics NAV (Navision)

În operarea într-un sistem ERP a diverselor documente ce reflectă tranzacții comerciale – oferte, comenzi, facturi, chitanțe, etc., apare adeseori nevoia ca în aceste documente utilizatorul să adauge, în mod repetitiv, diverse texte care aduc un plus de informație, pe lângă elementele definitorii ale documentului.

Dynamics NAV (Navision) vine în întâmpinarea acestei nevoi printr-o funcționalitate prin care se poate asocia un text de dimensiuni mari elementelor care apar în liniile  documentelor, text ce poate fi inserat prin apelare sau în mod automat.  Vom descrie această funcționalitate, pornind de la parametrizarea necesară și până la utilizarea ei efectivă, folosindu-ne de un exemplu. Citește mai mult

Evidențe contabilitate în Dynamics NAV (Navision)

Evidențe contabilitate în Dynamics NAV (Navision)

Unul din motivele pentru care companiile optează pentru implementarea unui sistem ERP este acela că un ERP asigură o trasabilitate sporită a tranzacțiilor care se înregistrează în sistem. Trasabilitate înseamnă să se cunoască când s-a realizat o tranzacție, de unde a fost înregistrată, cine a înregistrat-o, ce consecințe a generat aceasta etc. În sistemul ERP Dynamics NAV (Navision) această trasabilitate este asigurată prin intermediul ”Evidențelor Contabilitate”, o tabelă ce jurnalizează tranzacțiile. Citește mai mult

Dynamics NAV (Navision) – înregistrare automată permisiuni utilizatori

Dynamics NAV (Navision) – înregistrare automată permisiuni utilizatori

Permisiunile  sunt drepturi pe care le asignăm utilizatorilor pentru a realiza diverse acțiuni în baza de date, astfel încât aceștia să aibă acces doar la funcționalitățile de care au nevoie și nimic în plus.

Despre seturile de permisiuni, care se mai numesc și roluri, precum și despre arhitectura generală a securității în Dynamics NAV am tratat mai pe larg în articolul: Securitate acces utilizatori în Dynamics NAV (Navision) Citește mai mult

Dynamics NAV (Navision) – arhivare oferte și comenzi

Dynamics NAV (Navision) – arhivare oferte și comenzi

Activitatea  companiilor presupune un schimb permanent de documente cu caracter comercial; printre acestea, ofertele și comenzile ocupă un loc important în realizarea operațiunilor curente. Deși nu există reglementări care să impună o stocare în sistemele informatice a ofertelor și comenzilor – așa cum e cazul cu facturile și documentele de livrare/recepție, e totuși dezirabil ca să existe o posibilitate de păstrare a unui istoric al acestora. Citește mai mult

Securitate acces utilizatori în Dynamics NAV (Navision)

Securitate acces utilizatori în Dynamics NAV (Navision)

Orice sistem de tip ERP trebuie să înglobeze un mecanism prin care permită accesul la baza de date doar utilizatorilor autorizați. Acest mecanism trebuie să și specifice, la nivel de tabelă, ce poate fiecare utilizator să facă vizavi de:

  • Citirea datelor
  • Inserarea datelor
  • Modificarea datelor
  • Ștergerea datelor
  • Rularea datelor

Citește mai mult