Folosiţi o echipă experimentată pentru implementarea dumneavoastră de Dynamics 365 Business Central !

Un sistem ERP este mai mult decât un simplu instrument pentru utilizatori. El reprezintă fundaţia pentru operaţiunile de zi cu zi, şi pentru managementul colaborării în cadrul companiei.

Microsoft Dynamics 365 Business Central este un pachet ERP complet, dar este și o platformă deschisă care permite dezvoltarea de noi funcţionalităţi sau modificarea celor existente. Abilitatea de a adapta Dynamics 365 Business Central la cerinţe de business diferite sau customizarea sa, înseamnă că o problemă sau o speţă particulară poate fi implementată în moduri diferite.

De aceea, cunoștințele solide privind produsul şi experienţa în implementări la companii similare sunt cruciale pentru succesul unei implementări.

Obiectivele noastre principale, când se defineşte abordarea proiectului, sunt:

 • Eliminarea confuziei
 • Îmbunătăţirea colaborării
 • Managementul eficient al timpului angajaţiilor dedicat activităţilor din proiect
 • Predictibilitatea rezultatului şi satisfacţia clienţilor

Pentru a ne asigura că soluţia pe care o veţi primi  răspunde cerinţelor dumneavoastră şi  va aduce un plus de valoare investiţiei, vom avea nevoie de:

Diagnosticul Proceselor Organizaţiei Clientului

Procesul de diagnostic este o activitate realizată înainte de a lua decizia finală cu privire la implementarea noului sistem. Obiectivele principale ale acestei activităţi sunt:

 • Stabilirea cerinţelor principale pentru viitoarea soluţie software
 • Identificarea cerinţelor operaţionale cu privire la noul sistem
 • Identificarea cerinţelor hardware sau infrastructura necesară pentru a suporta noua soluţie software
 • Permite clientului să îşi formeze o imagine de ansamblu cu privire la capacitatea sistemului de a răspunde cerinţelor, aşteptărilor şi obiectivelor companiei
 • Reduce riscul şi incertitudinea cu privirea la procesul de implementare
 • Conduce la un plan de implementare obiectiv, definind mult mai precis scopul proiectului, necesarul de resurse, faze, durată, costuri şi riscuri ce pot apărea
 • Oferă o întelegere mult mai bună asupra problemelor companiei şi a proceselor ce au nevoie de îmbunătăţire sau suport IT mărit, şi practic o definiţie mult mai exactă a obiectivelor proiectului şi a beneficiilor aşteptate
 • Pregătirea modificărilor din organizaţia clientului impuse de implementarea noului sistem, permiţând utilizatorilor să fie implicaţi în proces cât mai devreme posibil

Raportul de diagnostic final va conţine:

 • Descrierea principalelor procese
 • Identificarea problemelor şi a posibilelor soluţii
 • Definiţia scopului proiectului
 • Comparaţii ale posibilelor soluţii sau abordări, incluzând modul în care vor răspunde problemelor identificate
 • Sugestii cu privire la hardware şi infrastructură software necesară (sistem de operare, reţea, imprimante, etc.)
 • Estimarea bugetului pentru licenţe software şi servicii
 • Plan implementare
 • Identificare riscuri şi măsuri eventuale

Activitate de diagnostic este o fază opţională, recomandată în general pentru companii cu un business complex. În cazul în care diagnosticul nu este cerut înainte de decizia de implementare, activităţile incluse în această fază vor fi incluse în faza de analiză. Diagnosticul este realizat de consultanţi în implementare cu experienţă, care conduc sesiuni de workshop-uri de 1-3 zile cu utilizatorii cheie (de regulă managementul companiei clientului).

Analiză cerinţe de afacere

Utilizarea consultanţilor specializaţi să realizeze implementarea este obligatorie pentru a asigura o implementare adecvată şi maximizarea beneficiilor aduse de o soluţie completă cum este Dynamics 365 Business Central. De aceea, vă recomandăm să utilizaţi o echipă experimentată, cu metode de implementare ce și-au dovedit eficiența. Pe scurt, procesul de implementare va include următoarele faze:

 • Analiză detaliată cerinţe
 • Design Soluţie
 • Parametrizare sistem

Analiza de cerinţe detaliată este obligatoriu să descrie precis şi exhaustiv procesele de business pe care noul sistem trebuie să le gestioneze. De asemenea, descrie customizările necesare, interfeţele şi conversiile de date necesare. Dacă a fost realizat înainte un diagnostic de sistem, atunci această fază extinde cerinţele identificate la toate aspectele din cadrul scopului proiectului, nu doar cele importante, care au fost descrise în faza anterioară. Descrierea detaliată a proceselor de business este urmată de maparea acestora pe funcţiile aplicaţiei. Această etapă are loc prin sesiuni workshop unde clientul poate vedea cum cerinţele sale se mapează pe funcţionalităţile sistemului şi pe care le poate valida. Principale livrabile ale acestei faze sunt Functional Requirements Document (FRD) şi documentul GAP-FIT analysis. Clientul trebuie să studieze şi să accepte formal aceste documente înainte de a merge mai departe. Pricipalele activităţi ale fazei de analiză sunt:

 • Pregătire proiect şi planificare
 • Pregătire echipă proiect
 • Instalare versiune demo pentru utilizatorii cheie
 • Pregătire echipă tehnică
 • Colectare date din vechiul sistem pentru iniţializare lor în noul sistem
 • Interviuri şi workshop-uri
 • Completare chestionare
 • Documentaţie cerinţe funcţionale
 • Validare cerinţe funcţionale
 • Revizuire plan proiect şi pregătirea următoarelor faze

Livrabile:

 • Plan calitate proiect
 • Functional Requirements Document (incluzând gap-fit analysis)
 • Revizuire plan proiect

După etapa de analiză, se lansează faza de design unde se proiectează şi validează cu clientul soluţiile ce se vor implementa pentru cerinţele indentificate. Design-ul va fi descris în documentul Enterprise Design (EDD). Principalele activităţi din această fază sunt:

 • Sesiun de design comune între echipele clientului şi ale furnizorului
 • Definirea de şabloare rapoarte şi interfeţe utilizator (atunci când trebuie să fie diferite de produsul standard)
 • Definiţia detaliată a conversiei datelor (migrarea din vechiul sistem)
 • Validare plan dezvoltare

În acest moment, echipa de dezvoltare poate începe lucrul la customizări, iar consultanţii pot începe configurarea sistemului după cum s-a decis.

Servicii implementare

Faza de implementare include parametrizare şi customizare sistem, cum este descris în faza anterioară. Dacă sunt de realizat dezvoltări de sistem sau customizări, acestea vor fi create şi adăugate la sistemul final. Pe perioada acestei faze, sistemul customizat şi configurat este intalat pe platforma clientului. Principale acţiuni sunt:

 • Instalare şi configurare Dynamics 365 Business Central în locaţia clientului
 • Dezvoltări realizate şi testate pe platforma furnizorului
 • Instalare dezvoltări pe platforma clientului
 • Testare programe conversie date
 • Testare intefaţare cu alte sisteme (daca au fost incluse interfaţări în implementare)
 • Testarea în totalitate a întregului sistem

Livrabile

 • Sistem instalat şi operaţional pe platforma clientului
 • Document setări parametri

Going Live

Odată testat şi confirmat faptul că toate cerinţele sunt conform celor stabilite, sistemul este aproape gata de a intra în producţie. Mai există un singur pas, şi anume migrarea datelor din vechiul sistem. Ca un minim, noua bază de date trebuie să conţină planul de conturi, clienţii, furnizorii, articolele şi categoriile, dimensiunile (centrele de cost, puncte de lucru, etc.), listă preţuri, mijloace fixe, documente deschise, stocuri iniţiale şi solduri iniţiale. Pregătirea fişerelor de migrare sunt responsabilitatea clientului, dar vom lucra împreună la importul efectiv de date în noul sistem.

Serviciile noastre de Training

Training utilizatori (pentru utilizatori finali):

 • Prezentare detaliată produs (fiecare modul de care utilizatorul este interesat)
 • Prezentare fluxuri de lucru: modul în care se va utiliza programul pentru actvităţile zilnice
 • Exerciţii practice (utilizatorii vor lucra efectiv în sistem)
 • Test de absolvire
 • Feedback-ul trainer-ului cu privire la performanţa fiecărui utilizator şi evoluţia pe parcursul training-ului
 • Livrabil suport training
 • Ghid utilizator adaptat la particularităţile implementării

Training tehnic (pentru oamenii IT sau administratorul de sistem):

 • Prezentare instrument administrare
 • Prezentare instalare sistem
 • Prezentare configurare sistem
 • Prezentare proceduri de mentenanţă: backup sistem şi instrumente şi proceduri de recuperare, managementul spaţiului de pe disk-uri, roluri utilizator şi securitate

Managementul pregătirii implementării schimbărilor din organizaţia clientului:

 • Prezentare produs complet
 • Profile utilizatori, abilităţi, probleme
 • Implementare măsuri eventuale riscuri
 • Pregătirea schimbării
 • Pregătire utilizatorilor în vederea participării la procesul de implementare