Planificarea resurselor în Dynamics NAV

Pentru companiile care doresc optimizarea utilizării resurselor umane, sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) oferă modulul de Planificare Resurse. Acesta este util îndeosebi pentru companiilor care oferă servicii cu valoare adăugată înaltă și care doresc să urmărească costurile, veniturile și profiturile la nivel de angajat. Aceleași elemente se pot urmări însă și pentru echipamente.

Pentru fiecare resursă se creează o  Fișă Resursă, unde se trec datele de identificare a resursei, costurile și prețurile, formula de calcul a profitului. Tot în Fișa Resursei se definește o capacitate de lucru a resursei și se pot face alocări conform unui calendar de activități.

În Dynamics NAV (Navision), resursele pot fi folosite în mai multe contexte. Mai jos, am identificat  patru scenarii posibile de utilizare a resurselor.

Utilizarea resurselor doar cu urmărirea extracontabilă

În acest context se înregistrează utilizarea resurselor pentru diferite activități din cadrul companiei, fără legătură cu alte module. Înregistrarea se efectuează din  ”Jurnal Resurse”, iar intrările generate nu sunt integrate cu contabilitatea. Se poate însă urmări ce a făcut fiecare angajat, care sunt costurile asociate activității și care sunt veniturile.

Dynamics NAV (Navision) - Jurnal Resursa
Foto – Introducere  utilizare resurse în jurnal resurse

Vânzarea resurselor pe comenzile și facturile de vânzare

În această situație compania definește resurse  care prestează servicii ce pot fi incluse direct în comenzile/facturile de vânzare. Pe resurse se definesc prețuri și costuri, care pot fi diferențiate pe categorii de servicii. La facturarea resursei se va înregistra în contabilitate venitul, în vreme ce costurile vor rămâne în evidența extracontabilă.

Dynamics NAV (Navision) - Factura Vanzare Resursa

Foto – vânzarea unei resurse în factura de vânzare

Utilizarea resurselor în cadrul Modulului de Lucrări (Proiecte)

Este scenariul cel mai tipic de folosire a resurselor. În Dynamics NAV, prin intermediul  Modulului de  Lucrări se poate defini și urmări orice tip de proiect, modulul fiind integrat cu contabilitatea și stocurile. Pe proiect, resursele se alocă în faza de planificare, iar apoi pe parcursul derulării proiectelor se înregistrează consumul de resurse. Modulul permite o urmărire detaliată, la nivel de resursă, vizavi de activitățile  planificate, realizate efectiv și facturate.

Dynamics NAV (Navision) - Planificare Resurse

Foto – planificarea resurselor în cadrul unui proiect

Utilizarea resurselor în cadrul Modulului de Service

Modulul de Service din Dynamics NAV acoperă activitățile de service atât pentru produsele furnizate de către companie și aflate în garanție, cât și ca activitate de sine stătătoare.

Asignarea resurselor se face în cadrul comenzilor de service, prin foile de lucru service. Resurselor li se pot asocia  competențe și zone de lucru, urmărindu-se alocarea lor pe comenzile de service.

Dynamics NAV (Navision) - Resursă Foaie Lucru Service
Foto – alocarea unei resurse pe foaie de lucru service

Modulul de Planificare Resurse e un instrument valoros pentru urmărirea performanțelor și dacă credeți că unul sau mai multe din scenariile de lucru menționate mai sus  se pot aplica activităților companiei dvs., nu ezitați să ne contactați.

Dacă vă interesează  funcționalitățile oferite de  sistemul ERP Dynamics NAV (Navision), puteți să vă abonați la newsletter-ul realizat lunar de Kepler Management Systems. Veți fi la curent cu ultimele noutăți, dar și cu diverse oferte și promoții!

Link Abonare Newsletter