Dynamics-NAV-Navision-Localizare-Balanta-5-egalitati.

Dynamics NAV – operațiuni contabile închidere lună

Dynamics NAV – operațiuni contabile închidere lună

În Microsoft Dynamics NAV (Navision), majoritatea notelor contabile nu este generată în cadrul modulului Financiar-Contabil, ci provine din cadrul modulelor operaționale – Cumpărări, Stocuri, Vânzări, Fabricație etc., legătura dintre modulele operaționale și cel financiar-contabil făcându-se prin intermediul grupelor de înregistrare.

Asta înseamnă că la închiderea lunii contabile este necesar să se verifice atent corelațiile dintre ceea ce apare în contabilitate și ce s-a înregistrat în celelalte module, iar operațiile specifice închiderii trebuie să țină seama de aceste corelații.

În continuare, vă vom prezenta câteva elemente cărora trebuie să le acordați o atenție sporită atunci când realizați închiderea de lună în Dynamics NAV (Navision), precum și modalități de verificare a corectitudinii sumelor înregistrate în contabilitate.

Calculul amortizării mijloacelor fixe

Amortizarea se rulează lunar, din cadrul modulului de Mijloace Fixe. Procedura de calcul amortizare creează linii în forma ”Jurnale Contabile MF”, linii care apoi sunt verificate de către utilizator și înregistrate în contabilitate.

Operațiunea de rulare a procedurii nu prezintă în sine nicio dificultate, însă trebuie să țineți seama de următoarele aspecte:
– Dacă rulați de două ori procedura de amortizare pe aceeași lună, trebuie să aveți grijă ca liniile de jurnal să nu se adauge peste cele anterioare în forma de jurnale. Riscați ca la înregistrare să vi se dubleze intrările în contabilitate.
– Dacă doriți să ajustați valoarea mijlocului fix (de exemplu, o creștere printr-o reparație capitală) realizați operațiunea înainte de a rula amortizarea, astfel încât aceasta să țină seama de noua valoare.

Pentru detalii privind funcționarea modului de mijloace fixe, puteți citi articolul : Dynamics NAV – Modulul de Mijloace Fixe

Calculul diferențelor de curs valutar

Reevaluarea creanțelor și datoriilor în valută se realizează prin rularea procedurii numită ”Ajustarea cursurilor de schimb valutar”. Înainte de rulare, verificați întotdeauna ca în tabela ”Cursuri de schimb valutar” să fie introduse cursurile de schimb corecte.

La rularea procedurii există opțiunea numită ”Mod Testare”, opțiune care vă afișează, fără să se realizeze înregistrarea notelor contabile, sumele ce urmează a fi înregistrate, la nivel de document client/furnizor și de cont bancar.

Cel mai bine este rulați să rulați procedura cu ”Mod Testare” activat, să verificați cu atenție sumele afișate, și apoi să rulați procedura finală.

Dynamics NAV (Navision) - Ajustare Cursuri Schimb Valutare

Foto – Procedura ajustare cursuri schimb – în Mod Testare

Închiderea de venituri și cheltuieli

Închiderea de venituri și cheltuieli se realizează prin intermediul procedurii ”Închidere cont rezultat”. Notele de închidere sunt inserate într-o formă de jurnal general pe care o selectați la rulare, unde sunt verificate de către utilizator și apoi înregistrate în contabilitate.

În principiu, nu există probleme cu această procedură, cu condiția ca sumele să fi fost înregistrate corect, pe debitul conturilor de clasă 6, respectiv pe creditul conturilor de clasă 7. Dacă nu este așa, sistemul va solda corect conturile, dar rulajele pe clasa 6 și 7 vor fi denaturate. De aceea, recomandarea este să verificați în Planul de Conturi rulajele și, dacă e cazul, să realizați note de corecție a rulajului înainte de a rula procedura de închidere.

Verificarea Jurnalelor de TVA

Sumele din Jurnalele de TVA se verifică cu sumele din Planul de Conturi, soldurile și rulajele pe conturile 4426, 4427 și 4428. Trebuie să existe o corespondență perfectă între ceea ce afișează Jurnalele de TVA și sumele din Planul de Conturi. Dacă nu e așa, cel mai probabil s-a lucrat direct pe contul contabil, fără să se folosească ”Grupele de Înregistrare TVA.”

Verificarea stocurilor

În Dynamics NAV mișcarea cantitatitvă a stocurilor nu este condiționată de cea valorică, în sensul că un articol poate fi recepționat, livrat, transferat, consumat, chiar dacă valoarea lui finală se va afla ulterior. Dacă, de pildă, avem o recepție de articol pe bază de aviz, sistemul îi asociază o valoare estimată, iar în momentul când se înregistrează factura de cumpărare a articolului, se calculează valoarea finală de intrare și se fac ajutări în sistem.

Existența acestui mecanism conferă flexibilitate operării, dar la sfârșitul lunii trebuie avut grijă să se ruleze procedura ”Ajustare intrare cost articol”, pentru a exista garanția că valoarea înregistrată în contabilitate pe conturile de stocuri coincide cu cea din modulul de Stocuri.

Verificarea concordanțelor se face comparând soldurile din raportul ”Evaluare Stocuri” cu cele din ”Balanța de Verificare”

Verificări clienți, furnizori, conturi bacare

Verificarea se face comparând soldurile din balanțele de furnizori, clienți și conturi bancare cu cele din ”Balanța de Verificare.” Dacă există discrepanțe între ce se afișează între rapoartele specifice unui modul și ”Balanța de Verificare”, sunt necesare investigații privind cauzele aceste discrepanțe. O necorelare apare de obicei fie datorită faptulul că s-a lucrat direct pe cont contabil, fie prin folosirea greșită a unor grupe de înregistrare.

Obs. Procedurile și rapoartele menționate mai sus sunt cele din localizarea furnizată de către Kepler Management System. Pentru detalii privind localizarea, puteți accesați linkul:

Localizare Dynamics NAV (Navision)

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?