Blog

Elementele unei implementări ERP de succes

Elementele unei implementări ERP de succes

Implementările sistemelor de tip ERP sunt proiecte complexe, dificile, iar succesul în realizarea lor nu este niciodată garantat. În cazul în care vă gândiți să implementați un astfel de sistem, e bine să cunoașteți ce puteți face dvs. pentru a avea o implementare de succes. În continuare, vă vom prezenta câteva elemente, care vă pot asigura succesul în implementarea unui ERP. Atenție însă, vom menționa doar pe acelea asupra cărora aveți control direct, care depind de dvs. Citește mai mult

Fluxuri și documente de vânzare în Dynamics NAV (Navision)

Fluxuri și documente de vânzare în Dynamics NAV (Navision)

Procesele de vânzare ale unei companii necesită întotdeauna utilizarea unor documente de vânzare, atât din nevoia de a exista un suport informațional, cât și pentru o acoperire juridică a tranzacțiilor. Documentele de vânzare circulă urmând anumite fluxuri și își pot transfera informația între ele: de exemplu, informația de pe oferta de vânzare se transferă într-o comandă.

Sistemul ERP Dynamics NAV (Navision) susține procesele de vânzare ale companiilor, asigurând mai toate tipurile de documente de vânzare posibile, iar fluxul informațional între acestea se desfășoară conform unor bune practici de afaceri. În continuare vom detalia documentele de vânzare (atât formele în care se introduc datele, cât și imprimabilele care circulă în formă fizică) și vom prezenta diverse fluxuri de date între documentele de vânzare. Citește mai mult

Calcul amortizare mijloace fixe în Dynamics NAV (Navision)

Calcul amortizare mijloace fixe în Dynamics NAV (Navision)

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) dispune de un modul dedicat pentru gestionarea mijloacelor fixe, modul care este integrat cu contabilitatea și care permite realizarea tuturor operațiunilor legate de mijloace fixe: definire, achiziție, vânzare și casare, urmărire mentenanță și, desigur, calculul amortizării. Dacă vreți să citiți o prezentare generală a modului de mijloace fixe, vă recomandăm articolul Dynamics NAV – Modulul Mijloace Fixe

Pentru calculul amortizării  în Dynamics NAV se utilizează o procedură  care, în baza unor informații introduse de către utilizator, generează linii de jurnal contabil cu amortizarea pentru fiecare mijloc fix în parte. Liniile de jurnal sunt verificate de către utilizator, iar apoi înregistrate în contabilitate. Citește mai mult

Dynamics NAV (Navision) – operare jurnale contabile cu cont corespondent

Dynamics NAV (Navision) – operare jurnale contabile cu cont corespondent

Jurnalele sunt utilizate în contabilitate pentru a înregistra, cronologic și sistematic, diversele tranzacții care survin în decursul desfășurării de către companii a activităților comerciale. În Dynamics NAV (Navision) pentru majoritatea tranzacțiilor există forme dedicate în modulele operaționale – vânzări, cumpărări, producție etc., iar jurnalele contabile sunt formele în care se introduc tranzacții care sunt operate în mod uzual doar de către departamentul financiar-contabil: salarii, deconturi, casa, bănci, etc. Citește mai mult

Fișa articolului în Dynamics NAV (Navision)

Fișa articolului în Dynamics NAV (Navision)

Managementul  stocurilor este un punct de convergență a mai multor departamente dintr-o companie: aprovizionare, depozit, vânzare, producție, service. Din acest motiv, în  Dynamics NAV (Navision), ca și în alte sisteme de tip ERP, articolele reprezintă elementele cu cel mai mare nivel de complexitate.

Acum însă ne propunem să arătăm care este informația minimală necesară pentru a defini un articol, astfel încât să se poată realiza cu acesta tranzacțiile obișnuite: cumpărare, vânzare, consum. Citește mai mult

Politici de preț în Dynamics NAV (Navision)

Politici de preț în Dynamics NAV (Navision)

Companiile care activează în piețe sensibile la preț  – și mai toate piețele sunt așa, trebuie să aplice în relația cu clienții prețuri diferențiate, funcție de volumul tranzacțiilor sau de caracterul special al fiecărei relații furnizor-client. Există clienți mari, strategici, cărora trebuie să li se ofere prețuri speciale, diferite de prețurile de listă valabile pentru ceilalți clienți.

Pentru a ajuta în conceperea și gestionarea unor politici de preț flexibile și diferențiate, în Dynamics NAV (Navision) există funcționalități dedicate, iar în continuare vom face o prezentare a lor, pornind de la câteva scenarii de lucru. Citește mai mult

Directions EMEA – eveniment dedicat Dynamics 365 Business Central (Navision)

Directions EMEA – eveniment dedicat Dynamics 365 Business Central (Navision)

În prima decadă a lunii octombrie a avut loc ”Directions EMEA”, un eveniment anual care adună laolaltă toți partenerii ce implementează Dynamics 365 Business Central (cunoscut și ca Dynamics NAV/Navision).

Evenimentul cuprinde conferințe și workshop-uri despre Dynamics 365 Business Central, despre produse colaterale și despre trendurile generale în IT. Kepler Management System participă cu regularitate la acest eveniment, iar anul acesta nu a fost o excepție. Vom relata în continuare care au fost marile teme abordate în cadrul evenimentului, ele având un impact direct asupra tuturor celor care utilizează fie Dynamics 365 Business Central, fie versiunile anterioare – Dynamics NAV (Navision). Citește mai mult

Etapele unei implementări de sistem ERP

Etapele unei implementări de sistem ERP

Sistemele  ERP (Enterprise Resource Planning) sunt aplicații informatice care susțin majoritatea proceselor de afaceri dintr-o companie și, prin urmare, au o complexitate ridicată. Implementarea unor astfel de sisteme nu se poate face într-o singură zi sau prin câteva clic-uri de mouse, ci presupun un proces laborios, de lungă durată, etapizat.

Timpul, dar și experiența unor implementări eșuate au dovedit că, pentru a asigura succesul unei implementări de sistem ERP, este necesară o metodologie de implementare, care să cuprindă elementele critice ale implementării și să permită ținerea sub control a proiectului. Citește mai mult

Dynamics NAV (Navision) – perioadă înregistrare contabilitate

Dynamics NAV (Navision) – perioadă înregistrare contabilitate

În orice aplicație software în care se înregistrează operațiuni contabile este necesar să existe o modalitate prin care să se controleze perioada în care se pot face înregistrări contabile. În multe programe de contabilitate există o procedură prin care se ”închide” o perioadă de înregistrare – de obicei luna, iar utilizatorii nu mai pot înregistra în urmă decât prin redeschiderea perioadei.

Și în Microsoft Dynamics NAV (Navision) există un astfel de mecanism care limitează erorile de operare, dar asigură și o flexibilitate pentru utilizatori. Pentru controlul perioadei de înregistrare  putem seta un interval de înregistrare general, valabil pentru toți utilizatorii, sau putem seta intervale personalizate, la nivel de utilizator. Citește mai mult

Gestionarea contactelor în Dynamics NAV (Navision)

Gestionarea contactelor în Dynamics NAV (Navision)

În derularea activităţilor zilnice companiile comunică permanent cu terți, persoane fizice sau juridice. Pentru a gestiona mai bine această comunicare, în Dynamics NAV (Navision) există posibilitatea de a defini contacte, o funcționalitate asociată modului de Marketing.

Contactele pot fi de două tipuri : companii sau persoane. Contactele de tip companie se pot defini fie pornind de la partenerii deja existenți (clienți, furnizori sau bănci)  prin activatea unei proceduri de creare automată,  fie manual, de către utilizator, pentru potențiali și viitori parteneri. În acest caz, se poate transfera informația de pe contact atunci când contactele respective devin parteneri. Citește mai mult