Software pentru Instituţii Microfinanciare

Soft4Microfinance este o soluţie software de banking pentru bănci online şi offshore mici şi mijlocii, credit unions, cooperative, asociaţii de împrumuturi şi alte instituţii de credit şi microfinanciare. Soft4Microfinance acoperă procesele instituţiilor microfinanciare precum management clienţi/membri, conturi, depozite, împrumuturi, credite de risc, raportare financiară printre altele – pornind de la front office până la operaţiuni back office. Soft4Microfinance ajută la:

  • Controlează regulile şi fluxurile de business cu configurările produsului financiar, configurare condiţii standard, şabloane documente, perioade de valabilitate, şi proceduri de deschidere şi închidere zi de business
  •  Minimizare riscuri: audit tranzacţii, audit master data, autorizaţii operare date, etc.
  • Mărirea flexibilităţii operaţiunilor  prin crearea de acorduri personalizate pentru clienţii cheie; simulare scenarii ‘what-if’ cu calculatoare de împrumuturi şi economii
  • Mărire productivitate Front office cu identificare rapidă a clientului (copie a cărţii de indentitate şi semnătură stocate în sistem), introducere tranzacţii rapide în funcţie de context folosind şabloane predefinite, interfaţă user-friendly

Soft4Microfinance este produs şi întreţinut de partenerul nostru, Soft4. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi: ww.soft4microfinance.com